Hvorfor??

* Hvorfor kan ikke jeg hoste når Morten Harket? * Hvorfor er det så mange borte fra jobb på børsen for tiden? De er aksjeselskapsyke… * Hvorfor kan ikke jeg le når Geilo? * Hvorfor kan ikke jeg brenne, når Rembrandt? * Hvorfor kan ...