Onelinere for uke 37

* Hvorfor kan ikke jeg le når Erlend Lo?

* Hørt om kaffe’n som hadde hjemlengsel? Den dro tilbake til gamle trakter!

* Nå skal vi se sa den blinde til den døve…

* Hva er likheten mellom en motorsykkel og en ørn? «Ørnørnøøøørnøøørn»

* Hva kaller du mennene som jobber på atomkraftverk? Kjernekarer…